Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Polityka prywatności DlaAlpinisty.pl

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

 

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji (sprostowania lub uzupełnienia) lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

 Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten był możliwie najwyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w DlaAlpinisty.pl.

 

 1. Kto jest administratorem danych osobowych DlaAlpinisty.pl?

Administratorem danych osobowych DlaAlpinisty.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

DlaAlpinisty.pl Zbigniew Gadomski

ul. Stawki 3

00-193, Warszawa

NIP: 521-053-01-55

REGON: 011541990

 

 1. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator wdrożył w DlaAlpinisty.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

 

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

 1. Certyfikat Rapid SSL firmy GeoTrust. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a DlaAlpinisty.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
 2. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy DlaAlpinisty.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.
 3. System IT DlaAlpinisty.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

 

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wytycznymi i wymaganiami określonymi w RODO.

 

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 

III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

 

 1. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w DlaAlpinisty.pl, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas. 

Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili ma dostęp, może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z DlaAlpinisty.pl.

 

W trakcie rejestracji prosimy o:

 1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
 3. adrese-mail – niezbędny do logowania do DlaAlpinisty.pl i komunikacji związanej z korzystaniem z DlaAlpinisty.pl, jak również realizacją zamówienia;
 1. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

 

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez DlaAlpinisty.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

 

 1. Złożenie zamówienia

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

 

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

 

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

 

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

2.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

 1. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

 

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez DlaAlpinisty.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

 1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :
 2. Poczta Polska
 3. DHL
 4. InPost
 5. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do biura rachunkowego:
 6. Biuro Rachunkowe Dominas, Elizy Orzeszkowej 8, Warszawa
 7. adres e-mail przekazywany jest:
 8. Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, operatora serwisu ceneo.pl w celu wypełnienia ankiety oceny procesu składania zamówienia, ankiety oceny realizacji zamówienia oraz ankiety oceny produktu oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących;

  

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez DlaAlpinisty.pl.

 DlaAlpinisty.pl współpracuje z następującymi operatorami płatności:

 1. Dotpay S.A.

 

 1. Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia odrębnej zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować wpisując ponownie swój e-mail w tym samym miejscu na stronie głównej sklepu DlaAlpinisty.pl lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

 

Cel przetwarzania Twoich Danych:

 

DlaAlpinistry.pl przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 1. prawidłowej realizacji usług określonych w Regulaminie Sklepu,
 2. monitorowania i poprawy jakości usług świadczonych przez DlaAlpinisty.pl,
 3. badania Twojej satysfakcji ze świadczonych przez nas usług,
 4. wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
 5. dochodzenia roszczeń lub obrony interesów prawnych Sprzedającego,
 6. wywiązania się przez Sprzedającego z obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, w tym m.in. obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, tj. z dnia 30 stycznia 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.,
 7. marketingu własnych towarów i usług oraz marketingu towarów i usług podmiotów trzecich, z którymi DlaAlpinisty.pl współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z usługami świadczonymi w Sklepie w oparciu o odrębnie udzielone przez Ciebie zgody lub w oparciu o prawnie uzasadnione interesy DlaAlpinisty.pl lub ww. podmiotów trzecich,

wykorzystując przy tym niezbędne dane osobowe, które zostają określone w udostępnionym dla Ciebie formularzu rejestracyjnym lub inne dane dostarczonych przez Ciebie.

 

 

Podstawy przetwarzania Twoich danych:

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o  następujące podstawy prawne:

 1. w celu wykonania postanowień Regulaminu Sklepu (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO); w przypadku, gdy zakładasz w Sklepie konto lub składasz zamówienie, to założenie konta w Sklepie lub złożenie zamówienia stanowi dla Administratora podstawę do przetwarzania Twoich danych niezbędnych do realizacji tych usług – Administrator bez możliwości przetwarzania tych danych nie jest bowiem w stanie zapewnić Ci realizacji usług, lub
 2. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub podmioty trzecie, z którymi Administrator współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z usługami świadczonymi w Sklepie - tj.: i) prowadzenie statystyk i analiz lub ii) dochodzenie roszczeń lub obrony interesów prawnych Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO), lub
 3. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze na podstawie przepisów dotyczących okresów przechowywania danych w tym m.in. obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, tj. z dnia 30 stycznia 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm. (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO), lub
 4. w tych przypadkach gdy jest to wymagane - na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).

 

Okres przetwarzania Twoich Danych:

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane od momentu ich podania do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie, zgłoszenia żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zależności od tego, do wykonania którego z tych praw jesteś uprawniona/y. W przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania postanowień Regulaminu Sklepu, przetwarzanie to odbywa się przez okres, w którym jesteś tym Regulaminem związany/a, przy czym dane te mogą być przetwarzane również po rezygnacji przez Ciebie z posiadania konta w Sklepie, gdy wymagają tego przepisy dotyczące okresów przechowywania danych podatkowych lub gdy jest to potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych Administratora lub podmiotów trzecich, z którymi Administrator współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z usługami świadczonymi w Sklepie, aż do daty, w której te roszczenia ulegną przedawnieniu.

 

 1. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na DlaAlpinisty.pl

 

 1. DlaAlpinisty.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta DlaAlpinisty.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z DlaAlpinisty.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na DlaAlpinisty.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji DlaAlpinisty.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

 

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

 1. DlaAlpinisty.pl (cookies)

DlaAlpinisty.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia DlaAlpinisty.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania DlaAlpinisty.pl do Twoich potrzeb.

 

DlaAlpinisty.pl wykorzystuje cookies do:

 1. zapamiętania zalogowania;
 2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka;
 3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania DlaAlpinisty.pl;
 4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania DlaAlpinisty.pl.

 

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z DlaAlpinisty.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

 

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w DlaAlpinisty.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

 1. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez DlaAlpinisty.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

 

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania DlaAlpinisty.pl.

 

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w DlaAlpinisty.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

 1. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez DlaAlpinisty.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

 

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania DlaAlpinisty.pl.

 

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w DlaAlpinisty.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

Korzystając z DlaAlpinisty.pl, bez uprzedniego dokonania zmiany ustawień, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych przez każdy z podmiotów, który wykorzystuje cookies, w tym przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

 

 1. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów DlaAlpinisty.pl

DlaAlpinisty.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w DlaAlpinisty.pl linki do innych stron internetowych. DlaAlpinisty.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

 

 1. Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, DlaAlpinisty.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

 

VII. Twoje uprawnienia związane z przetwarzaniem Danych:

Masz w każdej chwili prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, które jako Kupujący dostarczyłeś Sprzedawcy, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych), w sytuacji jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci również prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie danych nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

W szczególności, jak zostało wskazane powyżej, masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich Danych Osobowych zgodnie z art. 21 RODO. Przy czym to prawo dotyczy wyłącznie przypadków, gdy zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją i przetwarzanie: a) odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią, lub b) jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez Administratora w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, w tym gdy dochodzi do profilowania na podstawach wymienionych w pkt a) lub b) powyżej.

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych przysługuje Ci również w przypadku, gdy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią, Twoje Dane Osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jednocześnie informujemy Cię, że wobec Ciebie nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywołują wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływają.

 

VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa DlaAlpinisty.pl

DlaAlpinisty.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania DlaAlpinisty.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

 

O takiej zmianie DlaAlpinisty.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem http://dlaalpinistypl1.shoparena.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/3.

 

VIII. Kontakt

DlaAlpinisty.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod e-mail wspolpraca@dlaalpinisty.pl.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod e-mail: wspolpraca@dlaalpinisty.pl.

 

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

DlaAlpinisty.pl Zbigniew Gadomski

ul.Stawki 3,

00-193 Warszawa

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl