DlaAlpinisty.pl ul. Stawki 3, 00-193 Warszawa

Rękojmia - wzór i informacja

..................................................................
Imię i nazwisko

..................................................................

..................................................................

Adres zamieszkania

..................................................................

e-mail
..................................................................

telefon

DlaAlpinisty.pl Zbigniew Gadomski 

Stawki 3

00-193 Warszawa

 

 

OŚWIADCZENIE O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI

 

 

Nr zamówienia: ….................. | Data nabycia rzeczy …..................... | Data wydania rzeczy …..................... | Data wykrycia wady ….....................

Rodzaj wady: fizyczna/prawna* | Czy jest to pierwsze oświadczenie odnośnie tej rzeczy: tak/nie* | Czy rzecz jest zamontowana: tak/nie*


Nazwa towaru: …...............................................................................................................................................................................

Opis wady: …...................................................................................................................................................................................................................…........................................................................................................................................................................................................................................…....................................................................................................................................................................................................................................................................
Informacje dodatkowe : ….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…........................................................................................................................................................................................................................................

Na podstawie Kodeksu cywilnego art. 556 i kolejnych:**

  1. żądam obniżenia ceny towaru o kwotę …............... (słownie: .......................................) i zwrot różnicy na podane poniżej konto lub adres
  2. odstępuję od umowy i żądam zwrotu kwoty …................... (słownie: ..................................................) na podane poniżej konto lub adres
  3. żądam nieodpłatnej naprawy towaru
  4. żądam wymiany towaru na nowy

 

Moje konto bankowe nr: ………………………………………………………………………...................................................................................................
Przekazem pieniężnym Poczty Polskiej na adres: ….............................……………...........................….............................……………...........................
….............................……………........................................................................................................................................................................................

 

 

……………………………………

podpis Konsumenta

 

 

 

* niewłaściwe skreślić | ** właściwe podkreślić

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI PRZEZ KONSUMENTA

 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.

 

Macie Państwo po wykryciu wady prawo:

 

  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądać usunięcia wady.

 

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania.

 

Jesteście Państwo zobowiązanie dostarczyć rzecz wadliwą na nasz koszt na adres (Zbigniew Gadomski dlaalpinisty.pl, Stawki 3, 00-193 Warszawa), a jeżeli dostarczenie rzeczy przez Państwo byłoby nadmiernie utrudnione (np. ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania) obowiązani jesteście udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się znajduje.

 

Koszty wymiany lub naprawy ponosimy my, za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana. Wtedy zobowiązani jesteście Państwo ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy. Macie Państwo alternatywnie prawo żądać od nas zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, ale do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

 

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana roku od momentu jej wydania. Państwa uprawnienie jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania Wam rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez nas lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy. Odpowiadamy wtedy z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

 

Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momenty dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.

 

Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowa Państwa uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami.

 

Zachęcamy do zadawania wszelkich pytań na adres poczty elektronicznej: kontakt@dlaalpinisty.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl